• Abortus (Prekid trudnoće)
  • Adopcija (Usvajanje)
  • Agencija za nalaženje posla (Posredovanje kod zapošljavanja)
  • Aids
  • Alimentacija (Izdržavanje)
  • Ambulanta (Spasilačka služba)
  • Anonimna predaja novorođenčadi
  • Anoreksija (Smetnje u ishrani)