Beč ženama može ponuditi puno toga!

Mi smo u Beču već puno toga ostvarili za žene. Međutim, baš u politici žena ne smijemo popustiti ni milimetar.

Za žene je pristup informacijama i savjetovanju od posebnog značaja. Da biste mogli steći pregled o tome šta se nudi ženama u Beču, izdali smo posebni savjetnik za žene. Savjetnik se stalno aktualizuje i proširuje prema potrebi.