Bilješka o izdavaču prema § 24 Zakona o medijima (MedG) stav 3

(Austrijski Savezni zakon o štampi i drugim publicističkim medijima)
Vlasnik medija i izdavač: Grad Beč
Adresa: A-1082 Beč, Rathaus
DVR: 0000191

Magistratsko odjeljenje (MA) 57 Odjeljenje za žene Grada Beča

Uprava odjeljenja: Dr ica Marion Gebhart
Adresa: A-1082 Beč, Friedrich Schmidt Platz 3
E-Mail: post@ma57.wien.gv.at
www.frauen.wien.at

online prezentira Odjeljenje za žene Grada Beča (Magistratsko odjeljenje 57) u saradnji sa Sozialinfo Wien (Fonds Soziales Wien).

Odgovoran za sadržaje, ukoliko nije naveden drugi izvor podataka:

Uprava odjeljenja: Hans Werner
Adresa: A-1030 Beč, Guglgasse 7-9
E-Mail: sozialinfo@fsw.at
DVR: 1070053

Objava prema § 25 Zakona o medijima stav 4

Linija lista

Wien für Wienerinnen - online (www.frauenratgeberin.wien.gv.at) je specifičan ženski web nastup, koji svim korisnicima interneta omogućava pristup informacijama o lokalnim ustanovama i ponudama iz socijalne oblasti. Svi navodi sadržani na ovoj stranici služe isključivo u informativne svrhe.

Autorska prava

Layout i uređenje ponude kao i pojedinačnih elemenata kao logo, fotografije, grbovi itd. su zaštićeni autorskim pravom.

Ograničenje jemstva

Tehnički servisi Wien für Wienerinnen - online su pažljivo programirani. Uprkos tome ni SozialRuf Wien u Fonds Soziales Wien, niti Grad Beč ili računski centri ne mogu preuzeti garanciju za potpuno tačnost. Svi navodi se vrše bez garancije. Jemstvo za štete nastale na osnovu sadržaja ili servisa objavljenih u Wien für Wienerinnen - online je isključeno. Također se ne preuzima jemstvo za eventualnu neposrednu, posrednu, slučajnu ili posebnu štetu odnosno posljedicu koja nastane na osnovu Vašeg pristupa na stranicu Wien für Wienerinnen - online ili njenog korištenja ili štetu odnosno posljedicu koja stoji u bilo kakvoj vezi s istim, uključujući - međutim ne i ograničeno na - svaki gubitak ili štetu kroz viruse koji se odražavaju na Vašu kompjutersku opremu ili na s Vaše strane pretpostavljenu pouzdanost informacija pribavljenih sa stranice Wien für Wienerinnen - online.

Upute i linkovi

Wien für Wienerinnen - online sadrži hipertekst linkove za druge internet stranice koje su potpuno neovisne od ove stranice. SozialRuf Wien u Fonds Soziales Wien kao i Grad Beč u tom pogledu ne preuzima nikakvo jemstvo, posebno ne za njihov sadržaj i tačnost, potpunost ili autentičnost informacija sadržanih pod nekim od tih hipertekst linkova ili na nekoj drugoj internet stranici. Pristup na bilo koje druge internet stranice povezane sa stranicom Wien für Wienerinnen - online se vrši na sopstvenu odgovornost. Jemstvo za bilo kakvu informaciju koja se nalazi na istim kao i za posljedice koje iz istih proizilaze je isključeno od strane SozialRuf Wien u Fonds Soziales Wien.

Grafika i dizajn

atelier olschinsky
Tel.: +43 1 5356762
Adresa: A-1010 Beč, Gonzagagasse 9/1
E-Mail atelier@olschinsky.at
www.olschinsky.com

Web-dizajn, programiranje i bezbarijerno uređenje

Weberhofer GmbH
Tel.: +43 1 54544210
Adresa: A-1080 Beč, Blindengasse 52/3
E-Mail office@weberhofer.at
www.weberhofer.at