• Abortus (Prekid trudnoće)
  • Adopcija (Posvojenje)
  • Agencija za nalaženje posla (Posredovanje pri zapošljavanju)
  • Aids
  • Aids samopomoć
  • Ambulanta (Spasiteljska služba)
  • Anonimna predaja novorođenčadi
  • Anoreksija (Smetnje u prehrani)
  • Au pair