• Depresija
 • Diskriminacija prema ženama (Ravnopravan tretman)
 • Djeca – jaslice (Jasle)
 • Djeca – ostavljanje (Anonimna predaja novorođenčadi)
 • Djeca u bolnici
 • Djeca – zlostavljanje djece (Nasilje prema djeci)
 • Dječija pornografija (Seksualizovano nasilje)
 • Dječje grupe (Dječji vrtići/Dječje grupe)
 • Dječji dnevni centri (Produženi boravak)
 • Dječji vrtići (Dječji vrtići/Dječje grupe)
 • Dječji vrtići/Dječje grupe
 • Dnevni roditelji
 • Dodatak za skrb djece
 • Dojenče - jasle (Jasle)
 • Domovi za žene (Kuća za žene)
 • Doplatak za opskrbu djece
 • Doplatak za stanarinu
 • Dopunska naobrazba (Stručno usavršavanje)
 • Dopust za njegovanje
 • Dopust za skrb članova obitelji
 • Doseljavanje (Migracija)