Beč ženama može ponuditi puno toga!

Mi smo u Beču već puno toga ostvarili za žene. Međutim, upravo u politici žena ne smijemo popustiti ni milimetar.

Za žene je pristup informacijama i savjetovanju od osobitog značenja. Kako biste mogli steći pregled o tome što se nudi ženama u Beču, izdali smo posebni savjetnik za žene. Savjetnik se stalno aktualizira i proširuje prema potrebi.