Импресум

 
Импресум према § 24 Закона о медијима (MedG) став 3
(Аустријски Савезни закон о штампи и другим публицистичким медијима)
Власник медија и издавач: Град Беч
Адреса:  A-1082 Wien, Rathaus 
DVR: 0000191
 
Магистратско одељење (МА) 57 - Одељење за жене Града Беча

Руководилац одељења: др. Марион Гебхарт (Drin Marion Gebhart)
Адреса: A-1082 Wien, Friedrich Schmidt Platz 3
е-пошта: post@ma57.wien.gv.at
www.frauen.wien.at

 

Одговоран за садржаје, уколико није наведен други извор података:

Erstberatung у институцији Fonds Soziales Wien
Управник одељења: Ханс Вернер (Hans Werner)
Адреса: A-1030 Wien, Guglgasse 7-9
е-пошта: sozialinfo@fsw.at
DVR: 1070053
 

Обелодањивање према § 25 Закона о медијима, став 4

 
Линија листа
Wien für Wienerinnen - online (www.frauenratgeberin.wien.gv.at) је специфичан женски веб наступ, који свим корисницима интернета омогућава приступ информацијама о локалним установама и понудама из социјалне области. Сви наводи садржани на овој страници служе искључиво у информативне сврхе.
 
Ауторско право
Лејаут и графичка обрада понуде као и њених појединачних елемената, као што су лого, фотографије, грбови итд, су заштићени ауторским правом.
 
Ограничење јемства
Технички сервиси странице Wien für Wienerinnen - online су пажљиво програмирани. Упркос томе ни Социјални позив Беч у институцији Фонд Социјални Беч, нити Град Беч или рачунарски центри не могу преузети гаранцију за потпуну тачност. Сви наводи се врше без гаранције. Јемство за штете настале на основу садржаја или сервиса објављених на сајту Wien für Wienerinnen - online је искључено. Такође се не преузима јемство за евентуалну непосредну, посредну, случајну или посебну штету или последицу која настане на основу Вашег приступа сајту Wien für Wienerinnen - online или његово коришћење односно која стоји у било каквој вези са истим, укључујући - међутим не и ограничено на - сваки губитак или штету кроз вирусе који се одражавају на Вашу компјутерску опрему или на са Ваше стране претпостављену поузданост информација преузетих са сајта Wien für Wienerinnen - online.
 
Повезнице и линкови

Сајт Wien für Wienerinnen - online садржи линкове на друге интернет странице које су потпуно независне од овог сајта. Социјални позив Беч у институцији Фонд Социјални Беч у том погледу не преузима никакво јемство, посебно не за њихов садржај и тачност, потпуност или аутентичност информација садржаних под неким од тих линкова или на некој другој интернет страници. Приступ било којој другој интернет страници повезаној са страницом Wien für Wienerinnen - online се врши на сопствену одговорност. Јемство за било какву информацију која се налази на истим као и за последице које из истих произлазе је искључено од стране Социјални позив Беч у институцији Фонд Социјални Беч.

 
Графика и дизајн
 
atelier olschinsky
Телефон.: +43 1 5356762
Адреса: A-1010 Wien, Gonzagagasse 9/1
е-пошта: atelier@olschinsky.at
www.olschinsky.com
 

Дизајн, програмирање и опремање за неограничен приступ

Weberhofer GmbH
Телефон: 01/54544210
Адреса: 1080 Wien, Blindengasse 52/3
www.weberhofer.at
е-пошта: office@weberhofer.at